365体育手机投注

365体育手机投注Máte už účet?

 •   Prispôsobený obsah
 •   Vaše produkty a podpora

365体育手机投注Potrebujete účet?

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane osobných údajov online

Centrum dôvery a transparentnosti

365体育手机投注Spoločnosť Cisco sa usiluje poskytovať svojim zákazníkom, produktom a spoločnosti vysokú úroveň ochrany. Veríme v budovanie a udržiavanie dôvery, znižovanie rizika a správne rozhodnutia.

365体育手机投注Spoločnosť Cisco Systems Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej spoločne „Cisco“) sa zaväzujú ochraňovať vaše osobné údaje a poskytovať pozitívne skúsenosti s našimi webovými lokalitami, ako aj s používaním našich produktov a služieb (ďalej „riešenie“ alebo „riešenia“).

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre webové lokality spoločnosti Cisco a riešenia, ktoré sú prepojené alebo odkazujú na toto vyhlásenie. Obsahuje informácie o spôsobe, akým nakladáme s osobnými informáciami a o dostupných možnostiach súvisiacich s ich zhromažďovaním, používaním, prístupom k nim a spôsobe aktualizácii a vykonávania opráv osobných údajov. Doplňujúce informácie o našich stratégiách ochrany osobných údajov poskytneme v popise ponuky, dodatočných vyhláseniach o ochrane osobných údajov alebo v poznámkach uvedených pred alebo počas zhromažďovania údajov. Niektoré webové lokality spoločnosti Cisco môžu mať svoje vlastné vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré opisujú, ako osobné údaje spracúvame konkrétne pre dané lokality. Pokiaľ dôjde k rozporu oznámenia poskytovaného v čase zhromažďovania údajov alebo konkrétneho vyhlásenia o ochrane údajov webovej lokality či riešenia s týmto vyhlásením o ochrane údajov, tieto oznámenia alebo vyhlásenia majú prednosť.

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď používate naše webové lokality a riešenia a komunikujete s nami, môžeme o vás zhromažďovať údaje vrátane osobných údajov. Za „osobné údaje“ možno považovať akékoľvek údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu jednotlivca, pričom môže ísť o meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prihlasovacie údaje (číslo účtu, heslo), marketingové preferencie, údaje o účtoch v sociálnych médiách alebo číslo platobnej karty. Ak s vašimi osobnými údajmi prepojíme iné údaje, budeme ich takisto považovať za osobné údaje. Takisto zhromažďujeme osobné údaje z dôveryhodných externých zdrojov, pričom v rámci zhromažďovania osobných údajov zároveň angažujeme aj externých dodávateľov.

365体育手机投注Osobné údaje zhromažďujeme na rôzne účely, napr.:

 • spracovanie objednávky vrátane platobných transakcií,
 • zasielanie bulletinov a informačných letákov,
 • odosielanie marketingovej komunikácie,
 • vytváranie účtov,
 • umožňovanie využívania určitých funkcií v rámci našich riešení,
 • prispôsobovanie používateľského prostredia,
 • poskytovanie služieb zákazníkom,
 • spravovanie žiadostí o zamestnanie,
 • zhromažďovanie údajov počas procesu testovania pri sprístupnení počítačovej certifikačnej skúšky.

365体育手机投注S tretími stranami, ktoré angažujeme, môžeme spájať údaje, ktoré od vás časom získame počas návštev našich webových lokalít a používaní riešení, s údajmi z iných zdrojov. Pomáha nám to zlepšovať celkovú presnosť a úplnosť a lepšie prispôsobiť našu komunikáciu s vami.

Ak sa rozhodnete spoločnosti Cisco poskytnúť osobné údaje tretej osoby (napríklad meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo), vyhlasujete, že na to máte povolenie danej tretej osoby. Mohlo by ísť napríklad o preposlanie referenčných alebo marketingových materiálov priateľovi alebo odosielanie pracovných odporúčaní. Tretie strany sa môžu z akejkoľvek komunikácie odhlásiť na odkaze uvedenom v úvodnej správe, prípadne na adrese privacy@minsooarc.com. V niektorých prípadoch môže spoločnosť Cisco a tretie strany, s ktorými spolupracujeme, zhromažďovať údaje automaticky prostredníctvom súborov cookie, webových záznamov, webových majákov a iných podobných aplikácií. Tieto údaje sa používajú na lepšie pochopenie a zdokonalenie použiteľnosti, výkonu a efektivity webovej lokality, ako aj na prispôsobenie obsahu a ponúk. Ďalšie informácie nájdete v časti „Súbory cookie a iné webové technológie“.

Používanie osobných údajov

365体育手机投注Osobné údaje môžeme používať na realizovanie našich obchodných činností, poskytovanie, zdokonaľovanie a prispôsobovanie našich webových lokalít a riešení, odosielanie marketingovej a inej komunikácie týkajúcej sa našich obchodných činností, ako aj na iné zákonné účely povolené príslušnými právnymi predpismi. K spôsobom použitia osobných údajov patria:

 • dodanie požadovaného riešenia;
 • analýza, podpora a zdokonaľovanie riešení a používateľského prostredia online;
 • prispôsobenie webových lokalít, bulletinov a inej komunikácie;
 • priraďovanie a spracovanie certifikačných skúšok;
 • odosielanie informácií vrátane marketingových materiálov a prieskumov spokojnosti zákazníkov, buď priamo od spoločnosti Cisco, alebo od našich partnerov.

365体育手机投注Svoje komunikačné preferencie môžete kedykoľvek upraviť. Preštudujte si časť Vaše možnosti a výber komunikačných preferencií.

Prístup k osobným údajom a ich presnosť

Na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov potrebujeme vašu pomoc. Na prístup, opravu, potlačenie alebo vymazanie osobných údajov ponúkame niekoľko možností:

 • pomocou nástroja na správu profilu Cisco si môžete online pozrieť a upraviť svoje osobné údaje a predvoľby lokality minsooarc.com.
 • Niektoré subjekty spoločnosti Cisco možno považovať za „správcov údajov“. Ak subjekt spoločnosti Cisco pôsobí ako správca údajov, môžete si uplatňovať svoje práva na prístup k údajom a žiadať o opravy, potlačenie alebo deaktivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov priamo u daného subjektu spoločnosti Cisco tak, ako je to popísané v konkrétnej dokumentácii k riešeniu.
 • V prípade, že potrebujete ďalšiu radu, prípadne pomoc s prístupom, opravou, potlačením alebo vymazaním osobných údajov, neváhajte nás priamo kontaktovať. V dobrej viere sa usilujeme vyhovieť primeraným požiadavkám na poskytnutie prístupu, vymazanie, aktualizáciu, potlačenie alebo opravu údajov. Na vašu žiadosť zareagujeme do 30 dní. Ak vašej žiadosti nedokážeme vyhovieť, uvedieme aj dôvod.

Vaše možnosti a výber komunikačných preferencií

Poskytujeme možnosť prijímania celej škály informácií súvisiacich s našimi riešeniami. Svoje komunikačné preferencie môžete spravovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • dodržaním pokynov obsiahnutých v každom propagačnom e-maile od nás týkajúcich sa odhlásenia z danej komunikácie,
 • odoslaním správy prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezabudnite uviesť svoje meno, e-mailovú adresu a konkrétne relevantné informácie o materiáloch, ktoré už nechcete dostávať.
 • Pri kontaktovaní pomocou SMS odpovedzte na prijatú SMS správu textom „STOP“, „END“, alebo „QUIT“.

365体育手机投注Tieto možnosti výberu sa nevzťahujú na upozornenia služby ani inú komunikáciu, ktorá sa považuje za súčasť niektorých riešení. Tieto informácie môžete dostávať pravidelne, pokiaľ dané riešenie neprestanete používať alebo ho nezrušíte v súlade s jeho príslušnými všeobecnými podmienkami. S vašim dovolením môžeme vaše osobné údaje zdieľať s obchodnými partnermi alebo dodávateľmi spoločnosti Cisco, aby vás mohli informovať o produktoch a službách, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak chcete zrušiť svoj súhlas so sprístupňovaním osobných údajov tretím stranám na ich marketingové účely, .

Používaním našich webových lokalít, riešení alebo iným poskytovaním osobných údajov vyjadrujete súhlas s tým, že s vami budeme komunikovať elektronickými prostriedkami v súvislosti so zabezpečením, ochranou osobných údajov a administratívnymi otázkami týkajúcimi sa vášho používania. Ak sa napríklad dozvieme o narušení zabezpečenia systému, môžeme sa vás pokúsiť elektronicky informovať zverejnením oznámenia na našich webových lokalitách, zaslaním e-mailu alebo iným spôsobom.

Sprístupňovanie osobných údajov

365体育手机投注Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať tretím stranám na účely realizovania našich obchodných činností, poskytovanie, zdokonaľovanie a prispôsobovanie našich riešení, zasielanie marketingovej a inej komunikácie týkajúcej sa našich obchodných činností, ako aj na iné zákonné účely povolené príslušnými právnymi predpismi alebo vaším súhlasom.

Osobné údaje môžeme sprístupňovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • v rámci spoločnosti Cisco alebo niektorej z našich dcérskych spoločností po celom svete na účely spracovania alebo uchovávania údajov;
 • obchodným partnerom alebo dodávateľom spoločnosti Cisco, aby vás mohli informovať o svojich produktoch a službách. Ak chcete zrušiť svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Cisco zdieľala vaše údaje s tretími stranami na ich marketingové účely, .
 • Obchodným partnerom, poskytovateľom služieb, autorizovaným externým zástupcom alebo dodávateľom poskytujúcim požadované riešenia, služby či transakcie. Príkladmi sú okrem iného najmä: spracovanie objednávok a kartových transakcií, hosting webových lokalít, hosting registrácie seminárov, pomoc pri predaji alebo popredajná podpora a poskytovanie podpory zákazníkom.
 • V súvislosti s rokovaniami o fúzii, predaji majetku spoločnosti, konsolidácii alebo reštrukturalizácii, financovaní alebo akvizícii časti alebo celého nášho podniku inou spoločnosťou, resp. počas týchto rokovaní.
 • V reakcii na žiadosť o informácie od príslušného orgánu, ak sme presvedčení, že takéto sprístupnenie údajov je v súlade s príslušným zákonom, predpisom alebo zákonným postupom.
 • Orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom alebo iným tretím stranám podľa zákona alebo národných požiadaviek na účely ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Cisco, jej obchodných partnerov, vás alebo iných, resp. podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov.
 • V súhrnnej, anonymizovanej forme a/alebo forme bez identity, ktorá sa nedá primerane použiť na vašu identifikáciu.
 • Ak vás iným spôsobom informujeme a vy so sprístupňovaním svojich údajov budete súhlasiť.

Zabezpečenie osobných údajov

365体育手机投注Osobné údaje, ktoré nám zveríte, budeme chrániť a starať sa o ich zabezpečenie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov. Spoločnosť Cisco uplatňuje fyzické, administratívne a technické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Rovnakú ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením požadujeme aj zmluvne od našich dodávateľov. Internet však nemožno považovať za 100 % bezpečný, preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme podľa potreby uchovávať na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromažďovali. Vaše osobné údaje budeme podľa potreby uchovávať a používať v súlade s našimi obchodnými potrebami, zákonnými povinnosťami, na účely riešenia sporov, ochrany našich aktív a vymáhanie dodržiavania našich zmlúv.

Používanie súborov cookie a iných webových technológií

Podobne ako mnoho webových lokalít, aj spoločnosť Cisco používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookie, vložené webové odkazy a webové majáky. Tieto nástroje zhromažďujú určité štandardné informácie, ktoré sa z vášho prehliadača odosielajú na našu webovú lokalitu. Patria medzi ne napríklad typ vášho prehliadača a adresa webovej lokality, z ktorej ste prešli na našu webovú lokalitu.

Zároveň môžu zhromažďovať informácie o nasledujúcich položkách:

 • Vaša adresa internetového protokolu (IP) Je to číslo automaticky priradené vášmu počítaču alebo zariadeniu po každom pripojení na internet. Ide o jedinečnú adresu, ktorú vám pridelil poskytovateľ internetových služieb alebo počítačové oddelenie na sieti TCP/IP. IP adresa okrem iného umožňuje, aby webové servery zistili polohu vášho zariadenia a identifikovali ho.
 • Analýza clickstream Ide napríklad o stránky, ktoré navštívite, a odkazy, na ktoré kliknete. Tieto nástroje zjednodušujú a zefektívňujú navštevovanie našich webových lokalít, vďaka čomu sa stáva cennejším, pretože tieto nástroje vám poskytujú prispôsobené prostredie a rozpoznajú, keď sa vrátite. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako používame nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, napríklad súbory cookie a miniaplikácie.

Prečítajte si, ako365体育手机投注 aktualizovať možnosti súvisiace s týmito nástrojmi.

365体育手机投注Naša webová lokalita obsahuje miniaplikácie. Miniaplikácie sú interaktívne miniprogramy, ktoré sa na našej lokalite spúšťajú, aby sme vám poskytli konkrétne služby iných spoločností. Patria medzi ne napríklad správy, názory, videá a ďalšie položky. Pomocou miniaplikácií sa môžu zhromažďovať osobné údaje, napr. vaša e-mailová adresa. Miniaplikácie môžu okrem toho nastaviť súbory cookie, ktoré im umožnia správne fungovať. Zhromažďovanie údajov prostredníctvom miniaplikácie upravujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich vytvorila.

Niektoré prehliadače vám umožňujú aktivovať funkciu „do not track“, ktorá navštevovaným lokalitám zasiela signály s informáciou, že si neželáte sledovanie svojich aktivít online. Tento postup sa líši od blokovania alebo odstraňovania súborov cookie, pretože prehliadače s aktivovanou funkciou „do not track“ môžu stále prijímať súbory cookie.

V súčasnosti neexistuje norma, ktorá by upravovala, ako by mali spoločnosti na signály „do not track“ reagovať, v budúcnosti sa však možno podobná úprava vypracuje. Webové lokality spoločnosti Cisco v súčasnosti nevedia rozpoznať a reagovať na signály „do not track“. Ak v budúcnosti takúto možnosť budeme mať, podrobnosti uvedieme v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Prečítajte si ďalšie informácie o signáloch .

365体育手机投注S tretími stranami uzatvárame partnerstvá na zobrazovanie inzercie na našej webovej lokalite alebo spravovanie našej inzercie na iných lokalitách. Naši partneri tretích strán môžu používať súbory cookie alebo podobné technológie na zobrazovanie reklamy na základe vašich aktivít a záujmov pri prehliadaní webových lokalít. Túto inzerciu môžete deaktivovať.

Ako deaktivovať inzerciu orientovanú na záujmy:

 • Ak sa nachádzate
 • Ak sa nachádzate

365体育手机投注Poznámka: Všeobecné a neprispôsobené reklamy sa vám budú zobrazovať aj naďalej.

Odkazy na webové lokality

Môžeme poskytovať odkazy na iné externé webové lokality a služby mimo našej kontroly, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Odporúčame preštudovať si vyhlásenia o ochrane údajov zverejnené v rámci tých webových lokalít (a všetkých webových lokalít), ktoré navštívite.

Fóra a chatovacie miestnosti

365体育手机投注Ak prispievate v rámci diskusného fóra, lokálnych komunít alebo chatovacej miestnosti na webovej lokalite spoločnosti Cisco, mali by ste vedieť, že informácie, ktoré tam zverejníte (napr. váš verejný profil), budú v rozsiahlej miere prístupné pre ostatných, pričom sa môžu použiť na vaše kontaktovanie, zasielanie nevyžiadaných správ alebo na účely, na ktoré nemá spoločnosť Cisco ani vy dosah. Takisto nezabúdajte, že jednotlivé fóra a chatovacie miestnosti sa môžu riadiť vlastnými podmienkami používania. Spoločnosť Cisco nezodpovedá za osobné údaje ani akékoľvek iné informácie, ktoré sa rozhodnete na týchto fórach zverejniť. Ak chcete požiadať o odstránenie osobných údajov z blogu alebo komunitného fóra, napíšte nám na adresu privacy@minsooarc.com. V istých prípadoch nebudeme môcť vaše osobné údaje odstrániť. V takomto prípade vám to oznámime spolu s odôvodnením.

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť Cisco vyzýva rodičov a opatrovníkov, aby v rámci online aktivít svojich detí prevzali aktívnu úlohu. Spoločnosť Cisco vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí bez riadneho súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Ak ste presvedčení, že sme bez riadneho súhlasu získali osobné údaje o osobe, ktorá sa vo vašej krajine považuje za maloletú, informujte nás o tom jedným zo spôsobov uvedených v časti Kontakt. Urýchlene podnikneme adekvátne kroky, aby sme záležitosť prešetrili a prípadný problém odstránili.

Súhlas s prenosom, spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Keďže spoločnosť Cisco je celosvetovou organizáciou, vaše osobné údaje môžeme prenášať do spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických, do ktoréhokoľvek dcérskeho podniku spoločnosti Cisco na svete alebo tretím stranám a obchodným partnerom v zmysle vyššie uvedených ustanovení, ktoré sa po celom svete môžu líšiť. Používaním našich webových lokalít a riešení alebo poskytovaním osobných údajov v prípadoch, kde to povoľuje zákon, súhlasíte s prenosom, spracovaním a uchovaním takýchto údajov mimo územia krajiny vášho pobytu, kde môžu platiť odlišné normy ochrany údajov.

365体育手机投注Spoločnosť Cisco chráni a podporuje globálny prenos osobných údajov viacerými spôsobmi:

 • Informácie o ochrane osobných údajov APEC

  Dôveryhodný zástupca U.S. APEC potvrdil, že globálny program ochrany osobných údajov spoločnosti Cisco je v súlade s medzinárodným systémom o ochrane osobných údajov (CBPR) v rámci ázijsko-pacifickej ekonomickej spolupráce (APEC). Pravidlá CBPR ponúkajú rámec pre organizácie, pomocou ktorého dokážu zabezpečiť prenos osobných údajov v rámci ekonomických systémov začlenených do APEC. Ďalšie informácie o rámci ochrany osobných údajov APEC a pravidlách CBPR nájdete . Naše oprávnenie sa vzťahuje na obchodné procesy naprieč globálnymi operáciami, pri ktorých spracúvame a odosielame osobné údaje obomi smermi z našich pobočiek po celom svete. Ak si chcete pozrieť našu certifikáciu, kliknutím na pečať TRUSTe prejdite na stránku s overením.
  TRUSTe  TRUSTe

    • Štít na ochranu osobných údajov EÚ-USA a Švajčiarsko-USA

  Spoločnosť Cisco sa zúčastňuje na rámcoch a ustanoveniach na ochranu osobných údajov EU-US a Swiss-US Privacy Shield a má certifikáciu o súlade s nimi tak, ako to stanovilo americké ministerstvo pre obchod v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú prenášané z Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska. Spoločnosť Cisco sa zaviazala v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcov EU-US a Swiss-US Privacy Shield odosielať všetky osobné údaje zhromaždené z členských krajín Európskej únie (EÚ) súvisiace s rámcom Privacy Shield. V prípade, že nastane nesúlad medzi podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a ustanoveniami rámca Privacy Shield, prednosť budú mať ustanovenia rámca Privacy Shield. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o týchto rámcoch Privacy Shield, prejdite na nástroja Privacy Shield amerického ministerstva obchodu. Spoločnosť Cisco zodpovedá za spracúvanie prijatých osobných údajov v súlade s rámcami Privacy Shield. Pri prenose informácií tretej strane figuruje ako zástupca tohto rámca. Cisco postupuje v súlade s ustanoveniami rámcov Privacy Shield pri všetkých prenosoch osobných údajov z EÚ a Švajčiarska vrátane ustanovení o prenose zodpovednosti. V určitých situáciách bude musieť spoločnosť Cisco sprístupniť osobné údaje v dôsledku zákonom podložených žiadostí zo strany verejných orgánov, ktoré budú spĺňať národné a legislatívne požiadavky. Čo sa týka osobných údajov prijatých alebo prenesených v súlade s rámcom Privacy Shield, spoločnosť Cisco podlieha orgánom s právomocou vymožiteľnosti v rámci federálnej obchodnej komisie Spojených štátov amerických.TRUSTe

 • Záväzné firemné pravidlá v EÚ - Prevádzkovateľ

  365体育手机投注Globálny program a zásady spoločnosti Cisco na ochranu súkromia schválili regulačné orgány pre oblasť ochrany súkromia v Holandsku, Poľsku, Španielsku a ďalších príslušných európskych krajinách ako nástroje poskytujúce dostatočné zabezpečenie ochrany súkromia a základných práv a slobôd osôb pri prenose osobných informácií chránených podľa európskych právnych predpisov. Záväzné firemné pravidlá spoločnosti Cisco pre prevádzkovateľa (BCR-C) zabezpečujú, že pri prenosoch osobných informácií európskeho pôvodu vykonávaných spoločnosťou Cisco po celom svete sa využívajú primerané nástroje ochrany.

  Kópiu našich BCR-C nájdete tu. Ďalšie informácie o BCR nájdete .

365体育手机投注V prípade, že máte nevyriešené obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi spracovanými spoločnosťou Cisco podľa pravidiel CBPR a/alebo rámca Privacy Shield Cisco a toho, či k nej spoločnosť Cisco pristúpila zodpovedne, kliknutím sa (bezplatne) obráťte na poskytovateľa riešení sťažností tretej strany so sídlom v USA. V rámci istých podmienok, ktorých úplný popis nájdete na webovej lokalite rámca Privacy Shield, môžete získať nárok na uskutočnenie záväznej arbitráže v prípade, že sa predtým vyčerpajú iné možnosti riešenia sporu.

Práva na ochranu osobných údajov obyvateľov štátu Kalifornia

365体育手机投注Obyvatelia štátu Kalifornia majú v zmysle § 1798.83 Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia právo požadovať od spoločností pôsobiacich v štáte Kalifornia zoznam všetkých tretích strán, ktorým daná spoločnosť v priebehu uplynulého roka sprístupnila osobné údaje na účely priameho marketingu. Tento zákon ďalej stanovuje, že ak spoločnosť uplatňuje zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú možnosť prejavenia súhlasu alebo nesúhlasu s používaním osobných údajov tretími stranami (ako sú inzerenti) na marketingové účely, daná spoločnosť vám namiesto toho môže poskytnúť informácie o tom, ako si môžete uplatniť svoje možnosti voľby v rámci sprístupňovania osobných údajov.

Spoločnosti Cisco sa týka táto druhá možnosť. Vydali sme podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov a poskytujeme podrobné informácie o tom, ako môžete prejaviť súhlas alebo nesúhlas s používaním osobných údajov tretími stranami na účely priameho marketingu. Preto nie sme povinní viesť ani zverejňovať zoznam tretích strán, ktorým sme počas uplynulého roka poskytli vaše osobné údaje na marketingové účely.

Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia a máte záujem o informácie o tom, aké možnosti máte v rámci sprístupňovania svojich osobných údajov tretím stranám, svoju žiadosť nám odošlite e-mailom.

Ako nás môžete kontaktovať

Vaše názory si mimoriadne ceníme. V prípade otázok alebo komentárov týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov odošlite e-mail nášmu tímu ochrany osobných údajov na adresu privacy@minsooarc.com.

Aktualizovanie tohto vyhlásenia spoločnosti Cisco o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Ak naše vyhlásenie o ochrane údajov aktualizujeme, zrevidovanú verziu s aktualizovaným dátumom revízie zverejníme tu. Súhlasíte, že tieto stránky budete pravidelne navštevovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými revíziami. Ak v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov vykonáme zásadné zmeny, môžeme vás o tom informovať inými prostriedkami ešte pred vstupom daných zmien do platnosti, a to napríklad zverejnením oznámenia na našich webových lokalitách alebo odoslaním oznámenia na vašu e-mailovú adresu. Pokračovaním v používaní našej webovej lokality po vstupe takýchto revízií do platnosti ich beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s ich dodržiavaním.

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov bolo revidované a zverejnené ku dňu 20. apríla 2018.

Predchádzajúcu verziu vyhlásenia o ochrane údajov365体育手机投注 nájdete na tomto odkaze.

Vyhlásenie o ochrane údajov

SúhrnAko nás môžete kontaktovať

E-mail: privacy@minsooarc.com

Poštová adresa: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA